Termeni și condiții generale

Introducere și notificare importantă

Vă mulțumim că ați vizitat și utilizat site-ul nostru. Site-ul și serviciile oferite prin intermediul site-ului (denumite împreună „Servicii”) le permit utilizatorilor să reia legătura cu vechii colegi și să-și extindă rețeaua profesională, toate acestea într-un mediu de încredere. Serviciile sunt furnizate și susținute de Graduway, care este deținut și operat de către compania Headhunter Systems Limited („Headhunter Systems”) cu adresa sediului în 40 Anmersh Grove, Stanmore, HA7 1PA, Regatul Unit, nr. de înregistrare al companiei 07059614. Serviciile sunt operate în cooperare cu Universitatea Politehnica din București („Organizație-membră”), al cărei nume apare pe pagina de start a UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București.

Prin utilizarea serviciilor noastre, sunteți de acord cu acești termeni. Vă rugăm să-i citiți cu atenție.

DACĂ DVS. („DVS.”) SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE NOASTRE, ACEASTA ÎNSEAMNĂ CĂ ACCEPTAȚI SĂ VĂ CONFORMAȚI ȘI SĂ RESPECTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE URMĂTOARE („TERMENI”) CARE, ÎMPREUNĂ CU POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE CARE SE APLICĂ EXPRES SERVICIILOR ȘI INFORMAȚIILOR PE CARE VI LE FURNIZĂM PRIN INTERMEDIUL UPB ALUMNI COMMUNITY - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI, REGLEMENTEAZĂ RELAȚIA NOASTRĂ CU DVS. ACEȘTI TERMENI (ÎMPREUNĂ CU CEI PE CARE I-AM REDACTAT ÎN MOD SPECIAL PENTRU A FI APLICABILI PENTRU DVS.) ÎNLOCUIESC ORICE RECLAME, TERMENI, ACORDURI SAU CORESPONDENȚĂ ANTERIOARĂ DINTRE DVS. ȘI GRADUWAY ȘI CONSTITUIE ÎNTREGUL ACORD DINTRE GRADUWAY ȘI DVS. CU PRIVIRE LA OBIECTUL ACESTORA. ACEȘTI TERMENI INCLUD, DE ASEMENEA, LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII GRADUWAY ȘI EXCLUDERI DE GARANȚII. NICIO PROPUNERE PRIVIND MODIFICAREA, SCHIMBAREA SAU COMPLETAREA ACESTOR TERMENI NU ESTE VALABILĂ ȘI NU ARE NICIUN EFECT.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI UPB ALUMNI COMMUNITY - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI ȘI TREBUIE SĂ PĂRĂSIȚI UPB ALUMNI COMMUNITY - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI.

Acești termeni ar putea fi actualizați în mod periodic și vă sfătuim să-i consultați cu regularitate pentru a fi la curent cu modificările. Continuând să utilizați serviciile noastre în urma unor astfel de modificări, acceptați și sunteți de acord să respectați orice modificare de acest fel a acestor termeni.

Definiții și interpretări

 1. În acești termeni, care se aplică și în cazul altor termeni dintre dvs. și noi, dacă nu se prevede în mod expres contrariul:
  • „Site” - site-ul web sau orice pagină web derivată din acesta care se referă la servicii;
  • „Date personale” are același înțeles ca și în Legea privind protecția datelor din Regatul Unit din 1998;
  • „Noi”, „nouă” sau „al nostru” înseamnă Headhunters Systems; iar „Dvs.” înseamnă dvs., cel care navigați pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București și/sau utilizatorul.

Accesul la aceste servicii

 1. Pentru a accesa serviciile este necesar:
  • Să dispuneți de propriul acces la internet și să plătiți toate taxele aferente serviciilor de telecomunicații și acces;
  • Să dispuneți de tot echipamentul necesar pentru a face conexiunea la internet; și
  • Să vă asigurați că utilizați UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București și serviciile în conformitate cu toate legile și reglementările în vigoare.
 2. Este necesar să îndepliniți următoarele criterii și să confirmați că:
  • Aveți vârsta minimă (16 ani pentru Olanda, 14 ani pentru Statele Unite ale Americii, Canada, Germania, Spania, 13 ani pentru toate celelalte țări) sau mai mult. Prin derogare, în cazul în care legea aplicabilă solicită să aveți o vârstă mai mare pentru ca Graduway să vă poată furniza în mod legal serviciile, atunci vârsta minimă va fi această vârstă mai înaintată;
  • Nu sunteți restricționat în prezent de la servicii sau nu aveți o altă interdicție de a deține un cont;
  • Nu sunteți un concurent al Graduway și nu folosiți serviciile pentru scopuri care sunt în concurență cu Graduway;
  • Veți avea doar un singur cont la un moment dat;
  • Veți folosi numele dvs. real și veți furniza doar informații corecte;
  • Aveți capacitate și autoritate deplină pentru a încheia acest acord, iar acest lucru nu va încălca niciun alt acord la care sunteți parte;
  • Nu veți încălca niciun drept al Graduway sau al unei terțe părți, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile de autor sau marcă comercială;
 3. Graduway nu garantează că serviciile vor fi operabile în orice moment sau în timpul oricărei întreruperi cauzate de:
  • Întreruperi ale antenelor, rețelelor sau serverelor publice de internet;
  • Orice defecțiuni ale echipamentelor dvs., ale sistemelor sau serviciilor de acces locale;
  • Întreținere programată anterior; sau
  • Legate de evenimente în afara controlului Graduway, cum ar fi greve, revolte, insurecții, incendii, inundații, explozii, război, acțiuni guvernamentale, condiții de muncă, cutremure, dezastre naturale sau întreruperi ale serviciilor de internet într-o zonă în care sunt localizate sau co-localizate servele dvs. sau ale Graduway.
 4. Sunteți de acord să nu accesați serviciile prin orice alte mijloace decât prin interfețele furnizate sau aprobate de Graduway.
 5. Confirmați și sunteți de acord că Graduway poate să vă refuze, la propria sa discreție, accesul la servicii din orice motiv, în orice moment și că Graduway nu va avea nicio responsabilitate de a notifica orice furnizori terțe părți despre orice problemă și nici nu va avea nicio responsabilitate pentru orice consecințe care ar putea rezulta din lipsa unei astfel de notificări.
 6. Atunci când accesați și utilizați serviciile, sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile.

Înregistrarea la servicii

 1. Pentru a putea utiliza serviciile noastre este necesar să vă înregistrați. Ca parte a procesului de înregistrare, sunteți de acord să:
  • Furnizați anumite informații limitate despre dvs., așa cum vi se solicită de către UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București și/sau servicii (aceste informații trebuie să fie actuale, complete și corecte); și
  • Să actualizați și să mențineți aceste informații actuale, complete și exacte.
 2. Prin furnizarea acestor informații, declarați și garantați că aveți dreptul de a transmite aceste informații și că acestea sunt corecte, nu sunt confidențiale și nu încalcă nicio restricție contractuală sau drepturi ale unei terțe părți.
 3. Înregistrarea la servicii se face prin intermediul opțiunii „Conectare cu” LinkedIn sau Facebook situată pe pagina de start a UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București, sau, în unele cazuri, prin trimiterea adresei de e-mail. Prin înregistrare, sunteți de acord că Graduway ar putea:
  • Să vă acceseze informațiile de pe profilul LinkedIn sau Facebook, după cum este descris în continuare în termenii de utilizare „Conectare cu” și în politica de confidențialitate.
  • Să păstreze o parte din informațiile furnizate de dvs. după cum se precizează mai jos, în mod direct sau indirect, incluzând dar fără a se limita la profilul LinkedIn și/sau profilul de Facebook, respectiv („Informații stocate”).

   Următoarele informații vor fi stocate în legătură cu profilul dvs. LinkedIn: id-ul, adresa de e-mail, studiile: (id, numele instituției, domeniul de studiu, data începerii, data finalizării, diploma), rezumatul, prenumele, numele, recomandările primite, titlul, industria, cerințele de profil standarde de pe site, cererile de profil API standarde, resursele URL ale membrului, URL-ul fotografiei, URL-ul profilului public, statutul curent, posturi, adresa de bază, locația, distanța, specialitățile, propuneri-comentarii, asocieri, distincții, interese, numere de telefon, conturi im, conturi Twitter, data nașterii, limbi: (id, limbă, nivel de competență), conexiuni num, conexiuni: (id, prenumele, numele, URL-ul profilului public, URL-ul fotografiei, posturi: titlu, companie), numele dinaintea căsătoriei, titlu, locație: (nume), industrie, statut curent), URL-urile fotografiilor:(originale).

   Următoarele informații vor fi stocate în legătură cu profilul dvs. de Facebook: id, e-mail, prenume, nume, link, tastează, studii {instituție, diplomă, specializarea, tipul, anul}, locația {nume}, locul de muncă {angajator, poziție, locație, descriere, data începerii, data terminării}, limbi {nume}, prieteni {id, prenume, nume, studii {instituție, tip}, poziția la locul de muncă, compania angajatoare, nume instituție de învățământ, URL-ul fotografiei, despre, biografie, limbi, locație, oraș natal, al doilea nume, link }.

  • Să afișeze informațiile stocate pe care alegeți să le partajați cu alți utilizatori ai platformei.
 4. Graduway va folosi informațiile stocate numai în legătură cu serviciile și nu va dezvălui și/sau publica și/sau partaja informațiile stocate în alt scop decât în legătură cu serviciile, cu excepția cazurilor specificate în subpunctul 3.5.
 5. Graduway ar putea dezvălui o parte din informațiile dvs. stocate [inclusiv id, adresă de e-mail, studii: (id, nume instituție de învățământ, domeniu de studiu, data începerii, data finalizării, diplomă), rezumat, prenume, nume, recomandările primite, titlu, industrie, cerere standard de solicitare profil pe site, cerere standard solicitare api pe site, resurse URL ale membrului, URL-ul fotografiei, URL-ul profilului public, statut curent, posturi, adresă principală, locație, distanță, specializări, propuneri-comentarii, asocieri, distincții, interese, numere de telefon, conturi im, coturi de twitter, data nașterii, limbi: (id, limbă, nivelul de competență), conexiuni num, conexiuni: (id, prenume, nume, URL profil public, URL fotografie, poziții: titlu, companie), numele dinaintea căsătoriei, titlu, locație: (nume), industrie, statut curent), URL-urile fotografiilor::(originale).] organizației-membră, în scopul de a avea informații actuale privind datele de contact și activitatea, precum și în scopuri de dezvoltare și atragere a fondurilor.

Utilizarea site-urilor

 1. Informațiile și serviciile sunt furnizate pentru ca persoanele care își prezintă informațiile personale, profesionale și privind studiile („Detalii personale”) să poată să: creeze și/sau partajeze și/sau găsească oportunități de afaceri; să păstreze legătura cu organizația-memnbră și să fie la curent cu actualizările acesteia; să interacționeze social cu alți utilizatori ai UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București; să partajeze fotografii cu alți utilizatori; să creeze noi conexiuni, să mențină conexiunile existente; să reia legătura cu prietenii de la instituțiile de învățământ comune; să avanseze în carieră prin conexiuni interne; să folosească rețeaua profesională pentru a face cunoștință cu alți oameni.
 2. Unele dintre serviciile noastre vă permit să trimiteți conținut. Conținutul pe care îl furnizați în conformitate cu acești termeni prin utilizarea serviciilor este proprietatea dvs. și puteți solicita ștergerea acestuia în orice moment. Vom folosi eforturi rezonabile pentru a șterge conținutul de pe site-ul nostru, dar dvs. conștientizați că nu avem control asupra oricărui conținut pe care l-ați împărtășit altor utilizatori și nu suntem responsabili pentru orice conținut care a fost copiat sau stocat de alți utilizatori.
 3. Prin furnizarea acestor informații și prin utilizarea serviciilor, ne acordați o licență neexclusivă, transferabilă, sub-licențiabilă, fără drepturi de autor, la nivel mondial, pentru a utiliza astfel de informații și conținut pe care le postați pe site în scopurile stabilite în paragraful 1 de mai sus și în scopul de a ne permite să furnizăm serviciile prin intermediul site-ului. O astfel de licență nu include permisiunea de a comercializa (în scopuri proprii) informațiile și conținutul pe care l-ați postat. Această licență se va termina cu privire la anumite informații și conținuturi pe care le ștergeți de pe site-ul de absolvenți UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București atunci când astfel de informații și conținuturi sunt șterse și se va încheia în legătură cu toate aceste informații și conținuturi de pe site atunci când veți șterge contul de pe site, cu excepția cazului în care informațiile sau conținutul relevant au fost partajate cu alte persoane, iar acestea nu au șters aceste informații sau conținut.
 4. În ceea ce privește accesarea și utilizarea serviciilor, sunteți de acord și confirmați că nu vi se permite și nu trebuie să:
  • Permiteți oricărei alte persoane accesul la orice parolă, ID de utilizator sau cont care v-a fost acordat de către Graduway;
  • Influențați, restricționați, limitați, împiedicați alte persoane să utilizeze serviciile;
  • Publicați sau transmiteți orice fel de informații ilegale, frauduloase, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, profane, amenințătoare, abuzive, instigatoare la ură, ofensatoare, deranjante sau neplăcute în orice alt mod, incluzând, dar fără a se limita la orice transmitere care constituie sau încurajează un comportament care ar constitui o infracțiune, ar da naștere răspunderii civile, încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă sau dăunează imaginii și reputației Graduway;
  • Postați sau transmiteți orice reclame, solicitări, scrisori în lanț, scheme piramidale, oportunități de investiții sau scheme comerciale de orice fel sau alte comunicări comerciale nesolicitate (cu excepția cazului în care ați obținut în mod expres autorizația Graduway) sau efectuați activități de „spaming”, „spoofing” sau „flooding”;
  • Postați sau transmiteți orice software sau material ce conține vreun „virus”, „cal troian”, „vierme”, „bombă de date”, „bombă logică” sau orice altă componentă similară; sau
  • Copiați, modificați, licențiați, creați lucrări derivate, transferați, postați, publicați, transmiteți, reproduceți, distribuiți sau exploatați în vreun fel:
   • Orice informații, software sau alte materiale obținute prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii sau de la UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii în scopuri comerciale (altele decât cele permise în mod expres de către acești termeni sau furnizorul unor astfel de informații, software sau alte materiale);
   • Orice informații, software sau alt material obținut prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii care este protejat de drepturile de autor sau de orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi oriunde în lume, sau orice alte lucrări derivate cu privire la astfel de lucrări, în fiecare caz, cu excepția situației când acest lucru este permis în mod expres de către acești termeni sau de titularul drepturilor de autor sau de deținătorul drepturilor; sau
   • Orice componentă a UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București însuși sau lucrări derivate în legătură cu acesta.
 5. Graduway își rezervă dreptul de a șterge conturile create de utilizatorii care utilizează numele, înfățișarea, adresa de e-mail sau alte informații personale de identificare ale unei alte persoane.
 6. Serviciile oferă diverse forumuri în care puteți posta observații și comentarii pe temele indicate. De asemenea, oferim posibilitatea de a face schimb de informații, permițându-le utilizatorilor să posteze actualizări, inclusiv link-uri către articole de știri și alte informații, cum ar fi oportunități de angajare, recomandări de produse și alte tipuri de conținut pe profilul lor și alte locații ale UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București. Cu toate acestea, noi, la discreția noastră, putem transfera sau elimina conținut, în cazul în care conținutul încalcă acest acord sau drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.

Conținutul serviciilor

 1. Graduway are dreptul (dar nu obligația) de a monitoriza serviciile în mod electronic din când în când și de a dezvălui orice informații necesare sau adecvate pentru a îndeplini cerințele legii, reglementărilor sau oricăror solicitări guvernamentale, de a opera serviciile în mod corespunzător, de a se proteja pe sine, grupul său de companii sau abonații săi. Graduway nu va monitoriza sau dezvălui în mod intenționat niciun mesaj electronic privat decât dacă acest lucru nu va fi cerut de lege.
 2. Felul în care utilizăm datele personale și informațiile confidențiale este reglementat de termenii politicii noastre de confidențialitate.
 3. Graduway își rezervă dreptul de a refuza publicarea sau ștergerea oricăror informații sau materiale, integral sau parțial, care, la discreția sa, sunt inacceptabile, nedorite, inadecvate sau încalcă acești termeni.
 4. Graduway și/sau furnizorii săi pot efectua îmbunătățiri și/sau modifica serviciile în orice moment, cu sau fără notificare.
 5. Informațiile și serviciile se pot baza uneori pe date și informații furnizate de alții și pot include inexactități sau erori tipografice pe care nu avem nicio obligație de a le corecta.

Garanții

 1. Noi NU GARANTĂM și nu declarăm că:
  • Serviciile vor satisface necesitățile dvs.; sau
  • Utilizarea și/sau rezultatul serviciior vor fi corecte, exacte și fiabile.
 2. Graduway nu declară sau garantează că serviciile vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că serviciile sau orice aplicație folosită ca parte a serviciilor nu conține viruși sau alte componente dăunătoare.
 3. Garanțiile stabilite aici înlocuiesc toate celelalte garanții, reprezentări sau condiții, exprese sau implicite, statutare sau de altă natură, inclusiv orice garanții implicite de calitate și capacitate satisfăcătoare pentru un anumit scop.
 4. Nicio comunicare orală sau scrisă de către sau în numele nostru nu creează o garanție și nu mărește în niciun fel domeniul de aplicare al garanțiilor pe care le-am dat.
 5. Dvs. vă asumați întregul risc în legătură cu informațiile furnizate prin intermediul serviciilor și sunteți responsabil de a vă asigura că orice rapoarte, opinii, recomandări, previziuni sau alte comentarii prezentate sunt corecte și complete.
 6. Graduway nu face nicio declarație, oferă vreo garanție sau își asumă vreun angajament în legătură cu furnizarea serviciilor, inclusiv cele privind disponibilitatea, calitatea sau capacitatea scopului, completitudinea, exactitatea și actualitatea oricăror informații, date, servicii sau produse furnizate prin intermediul sau în legătură cu serviciile.
 7. Graduway poate, la propria sa discreție, să modifice caracteristicile serviciilor din când în când fără notificare prealabilă, iar orice alte caracteristici noi care sporesc sau îmbunătățesc serviciile, inclusiv lansarea de noi instrumente și resurse, vor face obiectul acestor termeni.

Răspundere și despăgubiri

 1. Serviciile sunt furnizate „ca atare” și „atunci când sunt disponibile” fără vreo garanție, condiții sau angajament de orice fel, expres sau implicit.
 2. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Graduway declină și exclude orice răspundere (indiferent dacă apare în contract, delictuală (inclusiv neglijență), încălcare sau datorie statutară sau alta) rezultată din orice inexactitate, eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, defect, întârziere în operare sau transmitere, virus de computer, defectarea liniei de comunicații, furt sau distrugere sau acces neautorizat, modificare sau utilizare a înregistrărilor. În niciun caz, Graduway nu va fi responsabil față de dvs. pentru nicio pierdere sau daună suferită (pierderi directe și indirecte) rezultate din accesarea și utilizarea serviciilor de către dvs.
 3. Graduway nu va purta responsabilitate pentru vreo neîndeplinire a unei obligații cauzate de orice eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil.
 4. Graduway nu declară că accesul la servicii, utilizarea sau bizuirea pe orice serviciu furnizat prin acesta va fi adecvat, disponibil sau legal în toate țările.
 5. Graduway nu va fi responsabil pentru niciun material disponibil pe sau prin intermediul serviciilor, care este oferit de o terță parte.
 6. Graduway nu va fi responsabil pentru nicio pierdere de informații. Informațiile transmise sunt pe propriul dvs. risc de pierdere.
 7. Graduway nu poate garanta că alți utilizatori nu vor folosi ideile și informațiile pe care le distribuiți pe/sau prin intermediul serviciilor noastre. Prin urmare, dacă aveți o idee sau informații pe care doriți să le păstrați confidențiale sau nu doriți să fie folosite de alții sau dacă acestea fac obiectul drepturilor unor terțe părți care ar putea fi încălcate în caz de distribuire, vă rugăm să nu le postați pe/sau prin intermediul serviciilor noastre. GRADUWAY NU POARTĂ RĂSPUNDERE PENTRU UTILIZAREA NEADECVATĂ SAU ÎNSUȘIREA ILEGALĂ DE CĂTRE ALTE PERSOANE A ORICĂRUI CONȚINUT SAU INFORMAȚII PE CARE LE POSTAȚI.
 8. Sunteți pe deplin responsabil pentru interacțiunile dvs. cu alți utilizatori. Am putea limita numărul de conexiuni pe care le puteți avea cu alți utilizatori și, în unele situații, am putea să vă interzicem să contactați alți utilizatori prin intermediul serviciilor sau să vă limităm în alt mod utilizarea serviciilor. Ne rezervăm dreptul, dar nu avem nicio obligație, să monitorizăm litigiile dintre dvs. și alți utilizatori și să restricționăm, să suspendăm sau să închidem contul dvs., dacă determinăm, la propria discreție, că acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a acestor termeni.
 9. Conținutul prezentat pe și prin intermediul serviciilor poate varia în funcție de funcționalitatea și limitările browser-ului dvs. Graduway nu își asumă nicio răspundere în caz că nu puteți vizualiza vreo parte sau componentă a UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau nu puteți accesa sau primi funcționalitatea completă a UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau a serviciilor.
 10. Sunteți de acord să apărați, despăgubiți și să mențineți compania Graduway și afiliații protejați de orice pretenții, acțiuni, proceduri, pierderi, daune, datorii, costuri și cheltuieli, inclusiv taxe legale rezonabile, care apar în orice fel în urma accesului dvs. la servicii și/sau UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București și/sau în legătură cu toate detaliile, informațiile și datele pe care le încărcați pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau plasarea sau transmiterea oricărui mesaj, informații, software sau altor materiale prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București de către dvs. sau alți utilizatori ai contului dvs. sau orice încălcare a acestor termeni de către dvs. sau utilizatorii contului dvs.
 11. Nimic din acești termeni nu va exclude sau limita răspunderea companiei Graduway pentru fraudă, deces sau vătămare corporală care decurg din neglijența noastră sau de orice garanție privind titlul sau posesia liniștită impusă de lege.

Despăgubiri

 1. Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați de toate daunele, pierderile și costurile (inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile și costurile rezonabile ale avocaților) legate de creanțele, taxele și investigațiile terților, cauzate de:
  • Nerespectarea de către dvs. a acestor termeni, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea de conținut care încalcă drepturile terților sau legile aplicabile;
  • Orice conținut pe care îl transmiteți serviciilor; și
  • Orice activitate în care vă angajați pe sau prin intermediul serviciilor.

Drepturi de autor, mărci comerciale și drepturi de proprietate intelectuală

 1. Toate drepturile de autor care apar pe site aparțin proprietarilor lor respectivi.
 2. Toate materialele („Materiale”) care includ, dar nu se limitează la, designul, schița, aspectul, înfățișarea, grafica, mărcile comerciale/mărcile de servicii sau alte lucrări protejate prin drepturi de autor sau proprietatea intelectuală utilizată sau care apare pe site și pe tot parcursul serviciilor reprezintă drepturile de autor al Headhunter Systems, 2017. Toate drepturile rezervate.
 3. Graduway nu acordă nicio licență sau altă autorizație pentru utilizarea materialelor prin plasarea lor pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau furnizarea serviciilor. Orice încălcare a drepturilor de autor a UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București, a conținutului serviciilor și a altor materiale protejate prin drepturi de autor poate duce la urmărirea penală în conformitate cu legile naționale și internaționale privind drepturile de autor.
 4. Graduway este, de asemenea, titularul drepturilor de proprietate asupra bazei de date și/sau informațiilor disponibile sau descărcate prin UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București și/sau servicii. Nu sunteți autorizat să utilizați, să copiați, să distribuiți, să modificați, să publicați, să transmiteți, să participați la transferul sau vânzarea, să creați lucrări derivate sau să exploatați în vreun fel materialele sau conținutul site-ului și/sau serviciilor, în întregime sau în parte fără permisiunea expresă a Graduway.

Link-uri către terțe părți

 1. Serviciile și/sau site-ul ar putea conține hyperlink-uri și/sau referințe către site-uri externe ale unor terțe părți. Acest tip de hyperlink-uri sau referințe sunt furnizate doar pentru comoditatea dvs. Graduway nu deține niciun control asupra acestor site-uri ale părților terțe și nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu orice conținut, material sau informații afișate pe acestea. Afișarea unor astfel de hiperlink-uri și referințe la site-urile terță parte nu constituie o susținere sau o recomandare a Graduway pentru astfel de site-uri, produse sau servicii ale terțelor părți. Vă recomandăm să verificați orice informații de pe site-urile terțelor părți, înainte de a vă baza pe acestea.
 2. Ar trebui să revizuiți termenii aplicabili sau politica de confidențialitate a site-ului sau aplicației platformei terței părți înainte de a le utiliza sau de a partaja orice informații cu acestea, deoarece ați puteți da permisiunea unei terțe părți să utilizeze informațiile dvs. în moduri pe care noi nu le facem.
 3. Graduway nu este responsabil și nu susține nicio caracteristică, conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe site-urile terțelor părți sau aplicațiile de pe platformă. De asemenea, nu monitorizăm, nu audităm și nu aprobăm aplicații de platformă.
 4. Dacă decideți să utilizați site-urile unor terțe părți sau să utilizați aplicații de platformă, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc și sunteți de acord că folosirea oricărei aplicații de platformă este pe bază de „în circumstanțele existente”, fără nicio garanție în ceea ce privește acțiunile dezvoltatorului platformei, și că prezentul acord și termenii nu se aplică utilizării de către dvs. a oricărui site sau aplicație de dezvoltator terță parte.

Tranzacții prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București

 1. Dacă veți efectua vreodată o achiziție prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii, este posibil să vi se solicite de către comerciant sau de către furnizorul de informații sau servicii de la care efectuați achiziția, să furnizați anumite informații, inclusiv informații despre cardul de credit sau alte mecanisme de plată. Sunteți de acord că Graduway nu-și asumă răspunderea pentru o eventuală pierdere sau deteriorare de orice fel ca urmare a unor astfel de tranzacții cu orice comerciant sau furnizor de informații sau servicii efectuate prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le veți furniza comercianților sau furnizorilor de informații sau servicii prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii în scopul efectuării de achiziții vor fi corecte, complete și actuale. Comercianții și furnizorii de informații și servicii care oferă mărfuri, informații și servicii prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii își stabilesc propriile prețuri și pot modifica prețurile sau pot stabili noi prețuri în orice moment. Sunteți de acord să plătiți toate costurile suportate de utilizatorii contului și cardului dvs. de credit sau altui mecanism de plată la prețurile în vigoare atunci când acestea sunt suportate. Veți fi, de asemenea, responsabil pentru plata oricăror taxe aplicabile legate de achiziții prin intermediul UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau servicii.

Publicitate online

 1. Dacă sunteți o agenție de ocupare a forței de muncă sau o companie de angajare (așa cum sunt definite de Legea agențiilor de ocupare a forței de muncă din 1973), este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că anunțurile pe care le plasați pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București respectă Regulamentul privind conduita agențiilor de ocupare a forței de muncă și companiilor de angajare din 2004. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru îndeplinirea și rezolvarea oricăror comenzi sau întrebări cu privire la bunurile sau serviciile la care se referă campania și ne veți despăgubi și ne veți exonera de responsabilitate în mod corespunzător.
 2. Singura dvs. soluție, în caz că noi sau subcontractanții noștri terțe părți care ar putea găzdui și difuza din când în când campanii, comitem o eroare în afișarea oricărei campanii, este costul reluării campaniei respective. Nici noi, nici subcontractanții noștri nu suntem răspunzători în niciun caz pentru orice pierderi de profit, daune indirecte sau de afaceri. De asemenea, nu vom purta nicio responsabilitate pentru faptul că nu vom afișa campania din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de noi.
 3. Dacă reclama dvs. face legătura cu un alt site prin intermediul opțiunii noastre externe de aplicare online, sunteți responsabil pentru păstrarea link-urilor și pentru conținutul anunțului dvs. și al site-ului asociat. Am putea șterge de pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București orice reclamă care conține conținut sau link-uri către un site care, după părerea noastră, este defăimător, ilegal sau inacceptabil sau va aduce atingere reputației UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București. Ne veți despăgubi de la orice revendicări sau obligații care decurg din conținutul sau link-urile conținute în anunțurile dvs.
 4. Anunțurile care discriminează pe motive de sex, rasă sau handicap sunt ilegale și pot conduce la luarea unor măsuri atât împotriva agentului de publicitate, cât și a noastră. În cazul în care vom considera că o anumită reclamă ar putea fi discriminatorie, am putea, la discreția noastră, să o ștergem de pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București fără nicio responsabilitate față de dvs. de a restitui sumele plătite sau care urmează să fie plătite pentru postare sau altele și vă vom informa în mod corespunzător.
 5. Sunteți de acord să vă ocupați corect și profesional de persoanele care ar putea răspunde la un anunț pe care l-ați postat și nu veți face nimic care ar putea prejudicia imaginea UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București. Ne veți despăgubi de la și împotriva oricărei reclamații aduse de un individ împotriva UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București care rezultă din încălcarea de către dvs. a acestei obligații sau a oricărui alt termen.

Declarație de renunțare

 1. Dacă nu reușim să insistăm într-un anumit moment asupra îndeplinirii stricte a oricăreia dintre obligațiile care vă revin în temeiul acestor termeni sau dacă nu reușim să exercităm vreunul dintre drepturile sau căile de atac la care avem dreptul în baza contractului, acest lucru nu va constitui o renunțarea la astfel de drepturi sau căi de atac și nu vă scutește de respectarea acestor obligații. O renunțare din partea noastră la o neîndeplinire a obligațiilor nu constituie o renunțare la orice neîndeplinire a obligațiilor. Nicio renunțare de către noi la vreunul dintre acești termeni nu va produce efecte decât dacă nu va fi în mod expres declarată ca fiind o renunțare și vă va fi comunicată în scris în conformitate cu cele de mai sus.

Clauza de separabilitate

 1. În cazul în care oricare dintre acești termeni va fi determinat de orice autoritate competentă ca fiind nevalid, ilicit sau inaplicabil în orice măsură, acest termen, condiție sau dispoziție va fi, în această măsură, separată de termenii, condițiile și dispozițiile rămase, care vor rămâne valabile în cea mai mare măsură permisă de lege, iar dispoziția inaplicabilă va fi modificată astfel încât să devină executorie și eficace maxim posibil pentru a realiza intenția acestei prevederi;

Legea și jurisdicția

 1. Orice litigiu sau revendicare care decurge din sau este în legătură cu UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau cu serviciile va fi reglementată de legea engleză și orice litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu aceasta va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor.

Comunicări

 1. În scopul furnizării de mesaje și notificări despre servicii, putem plasa o notificare de tip banner pe pagini pentru a vă informa despre anumite modificări, cum ar fi modificările acestor termeni. Sunteți de acord, de asemenea, ca Graduway să poată comunica cu dvs. prin intermediul contului dvs. sau prin alte mijloace, inclusiv prin e-mail, telefon mobil, telefon sau servicii de livrare, inclusiv serviciul poștal, despre contul sau serviciile asociate cu noi.
 2. Din când în când, vă putem contacta cu anumite comunicări sau mesaje referitoare la servicii, cum ar fi anunțuri de serviciu, mesaje administrative etc., iar aceste comunicări sunt considerate parte a serviciilor și nu veți putea renunța la primirea acestora.
 3. Confirmați și sunteți de acord că nu vom avea nicio răspundere asociată sau care rezultă din faptul că dvs. nu ați indicat corect datele de contact sau alte informații, incluzând, dar fără a se limita la, imposibilitatea dvs. de a primi informații importante despre serviciu.
 4. Graduway ar putea uneori să includă reclamele unor terțe părți ca parte a serviciilor sale și Graduway nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul sau serviciile furnizate de orice terțe părți care fac publicitate prin intermediul serviciilor.
 5. Legile aplicabile impun ca unele informații sau comunicări pe care vi le trimitem să fie în scris. Când utilizați serviciile, acceptați că comunicarea cu noi va fi în mare parte electronică. Vă vom contacta prin e-mail sau vă vom furniza informații prin postarea anunțurilor pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București sau prin intermediul serviciilor. În scopuri contractuale, sunteți de acord cu aceste mijloace de comunicare electronice și confirmați că toate contractele, notificările, informațiile și alte comunicări pe care vi le furnizăm în mod electronic respectă orice cerință legală conform căreia aceste comunicări trebuie să fie în scris. Această condiție nu vă afectează drepturile dvs. legale.

Anunțuri

 1. Toate notificările pe care ni le furnizați trebuie să fie trimise Administratorului, Headhunter Systems Limited (sub denumirea comercială Graduway), Anmersh Grove, Stanmore, HA7 1PA, Regatul Unit.
 2. Graduway v-ar putea trimite notificări fie pe adresa de e-mail sau adresa poștală pe care ați furnizat-o când v-ați abonat la servicii. Notificarea va fi considerată primită și difuzată în mod corespunzător imediat ce va fi postată pe UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București și/sau peste 24 de ore după trimiterea unui e-mail sau după trei zile de la data trimiterii unei scrisori.
 3. Pentru a dovedi că ați trimis o notificare către UPB Alumni Community - Universitatea Politehnica din București și/sau servicii, va fi suficient să se demonstreze, în cazul unei scrisori, că o astfel de scrisoare a fost corect adresată, ștampilată și trimisă, iar în cazul unui e-mail, că acest e-mail a fost trimis la adresa de e-mail a destinatarului specificată.
Decembrie 2016
Conectați-vă cu
Sau
Conectați-vă
Ați uitat
parola?
Parola dvs.
v-a fost trimisă prin e-mail

Aveți nevoie de ajutor?
Luați legătura cu echipa de asistență la: support@upbcomunitatealumni.com